Dalekovidost (Hypermetropia)

Dalekovidost (Hypermetropia) predstavlja refrakcionu manu oka kod koje se zraci, koji u oko dolaze paralelno, seku iza retine (mrežnjaće), odnosno iza žute mrlje.

Uzroci hipermetropije mogu biti:

  • dužina oka manja od 24mm
  • rožnjača suviše zaravnjena, tako da svetlosni zraci koji ulаze u oko se neprаvilno prelamaju i ukrštaju iza mesta najjasnijeg vida,žute mrlje.

Kod hipermetropnog oka akomodacija je uključena čak i pri posmatranju predmeta na daljinu. Daleka tačka jasnog vida kod hipermetropa realno ne postoji, iz razloga što oni, bez uključene akomodacije,ne vide jasno ni na jednoj udaljenosti. Prema tome koliko učestvuje akomodacija sočiva da bi se kompenzovala hipermetropija razlikuju se sledeći oblici:

  • Totalna hipermetropija koja predstavlja stvarni stepen dalekovidosti i to bez učešća akomodacije.
  • Latentna hipermetropija je onaj deo totalne hipermetropjie koji je kompenzovan akomodacijom sočiva, ovaj deo je veći kod mladih osoba, čija je akomodaciona sposobnost veoma izražena .
  • Manifetsna hipermetropija je onaj deo totalne hipermetropije koji nije kompenzovan akomodacijom, ovaj deo je veći što je osoba starija.
hypermetropia