Gonioskopija je metoda pregleda ugla prednje očne komore, mesta gde otiče očna vodica iz oka. Pregled se vrši uz pomoć posebnog instrumenta-Gonioskopa sa jednim ogledalom ili Goldmanovog kontaktnog stakla sa tri ogledala. Pregledom opisujemo:

 • Stepen otvorenosti ugla po Shaffer-u
  • Gradus 0 kada se ugao smatra potpuno zatvorenim
  • Gradus 4 kada je komorni ugao u potpunosti otvoren
  gonioscopygonioscopy
 • Stepen nakupljanja pigmenta u trabekulumu po Scheie-u
  • Gradus 0 označava nepigmentovan ugao
  • Gradus 4 potpuno pigmentovan komorni ugao
  gonioscopy

Pregled je potpuno bezbolan, traje svega par minuta. Izvodi se na usku zenicu.Pregled se izvodi na biomikroskopu tako što se oko predhodno anestezira(anestetikom sol Tetracain 1%), nakon toga se postavlja staklo na oko uz korišćenje kontaktnog gela. Ogledalo se pažljivo rotira 360 stepeni da bi se sagledao komorni ugao u celini.

Ovaj pregled je važan za detekciju i razlikovanje različitih tipova glaukoma, kao i za sagledavanje da li građom oka osoba ima sklonost ka akutnom napadu glaucoma.