Schirmermov test

Ovaj test izvodi se kada postoji sumnja na sindrom smanjenog lučenja suza. Schirmerov test je jedan od najčešće korišćenih testova u kliničkoj praksi prilikom dijagnoze suvog oka. Koristi se traka filter papira koja je duga 35 mm, a široka 5 mm. Postavlja se u donji forniks oka na spoju srednje i spoljne trećine donjeg kapka.Postavljanje trakice dovodi do iritacije i refleksnog suzenja Test može da se izvodi sa ili bez prethodnog anesteziranja rožnjače. Posle 5 minuta meri se nivo vlaženja trake.

Kada se izvodi bez anestetika meri se totalna sekrecija suza - bazična i refleksna.

Kada se izvodi sa anestetikom, meri se samo bazična sekrecija.

    Normalan rezultat je :
  • preko 15 mm bez anestezije
  • oko 10 mm sa anestezijom
  • 6mm se smatra donjom granicom