Cenovnik

Redni brojPregledCena (RSD)
1Pregled specijaliste (sve specijalnosti)5000
2 Kontrolni pregled- konsultacija specijaliste unutar mesec dana 4000
3Pregled profesora i docenta (sve specijalnosti)6000
4 Kontrolni pregled- konsultacija profesora unutar mesec dana 5000
5 Kompletan kardiološki pregled (pregled + ultrazvuk srca + EKG) 8000
6 Kompletan endokrinološki pregled (pregled + ultrazvuk štitaste žlezde) 7000
7 Kompletan gastroenterološki pregled (pregled + ultrazvuk stomaka) 7000
8Kompletan reumatološki pregled7000
9Kompletan nefrološki pregled(pregled +ultrazvuk)7000
10Hematološki pregled7000
11 Sve vrste ultrazvukova (abdomen, štitasta žlezda i paraštitasta žlezda, meka tkiva vrata, bubrega 4000
12Punkcija štitaste žlezde12000
13EKG1600
14Holter EKG5000
15Holter pritiska5000
16Ultrazvučni pregled srca sa dopplerom5000
17Kolor doppler vratnih krvnih sudova4000
18Kolor doppler krvnih sudova nogu4500
19Kolor doppler bubrežnih arterija4500
20Aplikacija leka intraartikularno2500
21Kompletan OFTALMOLOŠKI pregled(VOU,TOU,FOU)4000
22Odredjivanje DIOPTRIJE2000
23Merenje IOP-a1000
24Dnevna kriva IOP-a3000
25Cikloplegija -skijaskopija5000
26Dijagnostika GLAUKOMA (pregled ,OCT,CVP)8000
27CVP - komjuterizovano vidno polje4000
28OCT PNO4000
29OCT makule4000
30pregled + OCT6000
31pregled + CVP6000
32Schirmer test1000
33Vadjenje stranog tela sa rožnjače ili vežnjače4000
34Sistematski pregled dece2000