doctor-image
Dr

Vesna Hajduković

Oftamolog
Nakon višegodišnjeg iskustva i rada u oftalmološkoj ordinaciji DZ kao i stalnog stručnog i profesionalnog usavršavanja ,pristupila je našoj ordinaciji Endopraxis kao konsultant iz oblasti oftalmologije.
Medicinski fakultet završila je u Novom Sadu 1990. godine.
Specijalizaciju iz oblasti oftalmologije završila je 1996.g na VMA.
Od 1996. radi u DZ Voždovac kao specijalista oftalmolog.
Stručno se usavršavala iz oblasti glaukoma.
2011. završila je specijalistički kurs sa medjunarodnim učešćem na temu vidni živac kod glaukoma.
Učesnik je u više naučno istraživačkih projekata vezanih za ranu dijagnostiku dijabetične retinopatije , senilne degeneracije makule,glaukoma.
Autor je i koautor više radova iz oblasti suvog oka , glaukoma ,degenerativnih makulopatija, konjuktivitisa različite etiologije.
Članstvo:
  • Srpsko Lekarsko Društvo
  • Udruženje glaukomatologa Srbije
  • Lekarska Komora Srbije
Rad u ordinaciji Endopraxis zasnovan je na najvišim profesionalnim i etičkim standardima, kako bi se opravdalo poverenje dosadašnjih, stalnih i budućih pacijenata. Osnovni princip je oslanjanje na najnovija saznanja i iskustva, kako u svetu tako i kod nas, kao i na mogućnosti koje nudi najsavremenija oprema i uređaji za dijagnostiku i lečenje.
Posebna pažnja je posvećena ranoj dijagnostici i lečenju dijabetične retinopatije, glaukoma, degenerativnih promena na zadnjem segmentu oka.
Negovanje individualnog pristupa svakom pacijentu i praćenje subjektivnih smetnji, kao i redovne kontrole i lečenje na poslednjoj generaciji dijagnostičkih aparata, predstavljaju radni imperativ ove ordinacije.