doctor-image
Dr

Predrag Bogdanović

Kardiolog
Specijalizacija: specijalista interne medicine - subspecijalista kardiolog
Radno mesto: Klinika za kardiologiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd
Radno iskustvo:
 • 2008-2020.god. Kabinet za kardiologiju specijalističke Poliklinike VMA
 • 2020-2021.god. glavni medicinski koordinator i komandant privremene Covid-19 bolnice “Beogradska Arena”
 • 2021.god. Načelnik odseka za ishemijsku bolest srca
Obrazovanje:
 • 1998.god. završio Medicinski fakultet u Kragujevcu sa prosečnom ocenom tokom studija 8,88
 • 2004.god. započeo specijalističke doktorske studije iz interne medicine
 • 2008.god. specijalizacija iz interne medicine
 • 2015.god. subspecijalizacija iz kardiologije
Univerzitetske istraživačke aktivnosti: učestvovao u četiri velike kliničke studije na međunarodnom nivou od kojih su dve u toku
Dodatna stručna usavršavanja: iz oblasti interventne kardiologije - koronarografije, perkutane koronarne intervencije i ugradnje stentova, implantacija privremenih i trajnih pejsmejkera, defibrilatora, bazični nivo usavršavanje iz elektrofiziologije srca
Publikacije:
 • Srce i sport, Z. Mijailović i saradnici, Zavod za udžbenike, Beograd 2008.
 • Značaj primene antidepresiva u lečenju bolesnika sa hipertenzijom indukovanom stresom, XVII Kongres udruženja kardiologa Srbije, Beograd, 18-21.oktobar 2009.
 • Lipid status analysis of cholesterol and grigycerides in quick estimation of lipid status in patients with diabetes mellitus typ 2, Diabetes and cardiovascular disease, 11-13 November, 2010 , Belgrade
 • Obesity and hypertension , Diabetes and cardiovascular disease, 11-13 November, 2010 , Belgrade
 • Prevalence of Diabetes and Hypertension in COPD patients , Diabetes and cardiovascular disease, 11 -13 November, 2010 , Belgrade
 • Prevalence of metabolic syndrome in COPD patients , Diabetes and cardiovascular disease, 11-13 November, 2010 , Belgrade
 • The importance of sleep apnea index determination using 24 h ECG analysis, VSP - Nov 2014.
 • Balloon angioplasty of cardiac vein in CRT patient, VSP - Januar 2020.
 • Višegodišnje praćenje hemoragijskih komplikacija kod primene oralne AKT, Kongres udruženja kardiologa srbije, Zlatibor 2019
 • Prikazi slučaja iz Privremene Covid-19 bolnice „Beogradska Arena“ Kongres udruženja internista Srbije, 2021.
 • Najveća privremena Covid-19 bolnica na Balkanu „Beogradska Arena“, Međunarodni simpozijum, Zlatibor 2021.
Dostignuća i priznanja:
 • dobitnik više pohvala, priznanja i nagrada za lični doprinos u radu
 • 1996.god. Oktobarske nagrade grada Ćuprije
 • 1999.god. Prvi u rangu škole rezernih oficira SnSl
 • 2003.god. Upravnik najbolje GA u VJ
 • 2021.god. za dan državnosti Republike Srbije unapređen u čin sanitetskog pukovnik VS
 • 2021.god. za dan vojske Srbije dobitnik srebrne medalje zasluga za narod.
Članstvo:
 • Udruženje internista Srbije
 • Udruženje kardiologa Srbije
 • Srpsko lekarsko društvo
 • Lekarska komora Srbije