doctor-image
Prof. dr sc.med.

Zoran Hajduković

Endokrinolog
Zaposlen je u Vojnomedicinskoj akademiji od 1991.g. Načelnik Klinike za endokrinologiju VMA.Medicinski fakultet završio je 1984. godine, a specijalizaciju iz oblasti interne medicine 1994. godine. Subspecijalizaciju iz endokrinologiju 2007.g.u Vojnomedicinkoj akademiji u Beogradu.
2000.g. je odbranio magistarski rad na temu: „Udruženost nivoa aerobne sposobnosti sa poremećajima metabolizma masti i ugljenih hidrata u gojaznih osoba “.
2004.g. je odbranio doktorsku disertaciju na temu: „Efekti korekcije insulinske senzitivnosti na reverzibilnost rane ateroskleroze“. Profesor je na predmetu interna medicina Medicinskog fakulteta VMA i doktorskim studijama iz oblasti endokrinologije Medicinskog fakulteta u Kragujevcu. Posebno se edukovao za kolor dopler dijagnostiku krvnih sudova, a nosilac je i naučno istraživačkih projekata vezanih za lečenje gojaznosti, metaboličkog sindroma i primenu savremenih modaliteta lečenja kod bolesnika sa šečernom bolešću. U VMA je 1997 godine obavio obuku iz ultrasonografije štitaste žlezde i dopler dijagnostike periferne arterijske i venske cirkulacije.
Članstvo:
  • Evropsko udruženje endokrinologa
  • Evropska asocijacija tireoidologa
  • Republička endokrinološka komisije i Komisija za dijabetes
  • Republičko udruženje za tretman gojaznosti
Kao rezultat sveukupne aktivnosti autor je i koautor u više od 100 radova, koji su objavljeni u domaćim i inostranim stručnim časopisima, monografijama i kongresima.